Pénzügyi Szótár

Pénzügyi Szótár

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

A
 

Aktívan kezelt eszközalapok:

 

Az aktívan kezelt eszközalapok befektetési politikája úgy került kialakításra, hogy rugalmasan nagyobb teret engedjen az Alapkezelő szakembereinek, akik ezáltal a stratégiai eszközösszetételen belül földrajzilag, iparági szinten és a választható eszközök típusát illetően is nagyobb szabadságot kapnak a befektetések kialakításában.

Ez a befektetési típus azoknak az ügyfeleknek segít, akik nem szeretnék pénzüket egy kötöttebb formában elhelyezni, figyelni a piaci változásokat és adott eseben  saját maguk átirányítani azt egy másik,  jobban teljesítő eszközalapba.

 


Alkotmányba iktatott törvény -  nyugdíj

 

Alkotmány 1949. évi XX.törvény 70/E. §

 1. A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.
 2. A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

Alaptörvény XIX. CIKK  (Hatályba lépés: 2012.január 01.)

 1. Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. … Anyaság, betegség, rokkantság, , özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár a törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

XVI. CIKK

   (.4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.

Alkotmány 1949. évi XX.törvény 70/E. §

 1. A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.
 2. A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

Alaptörvény XIX. CIKK  (Hatályba lépés: 2012.január 01.)

 1. Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. … Anyaság, betegség, rokkantság, , özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár a törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

XVI. CIKK

   (.4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.

 


Állampapír

 

A kötvénypiac legnagyobb és legismertebb szereplői az állampapírok, melyeket a magyar állam az Államadósság Kezelő Központon (ÁKK) keresztül az államháztartás finanszírozására bocsát ki. Az állam által kibocsátott értékpapírok a világon mindenhol a biztonságos befektetés jelképei, a befektetett tőke és a kamat visszafizetéséért az állam garanciát vállal. Az állampapír azoknak való, akik nem akarnak jelentősebb kockázatot vállalni, vagy akik nem akarnak bonyolultabb befektetésekkel foglalkozni.

 

Futamidő szerint az alábbi típusokat különböztethetünk meg:

 • rövid lejáratú, azaz egy évnél rövidebb lejáratú állampapírok: Ebbe a csoportba tartozik a kamatozó kincstárjegy és a diszkont kincstárjegy.
 • közép – és hosszú lejáratú, azaz egy évnél hosszabb lejáratú állampapírok. Ebbe a csoportba az államkötvények tartoznak.

 

Kamatozás szerint az alábbi típusokról beszélhetünk:

 • diszkont értékpapír
 • fix kamatozású állampapír
  • előre rögzített összegű kamatot fizetnek a befektetőknek. Ebbe a csoportba a rögzített kamatozású államkötvények és az egy éves lejáratú kamatozó kincstárjegyek tartoznak.
 • változó kamatozású állampapír
  • a kamatozás időről időre, előre meghatározott feltételek szerint változik. Az előre meghatározottság általában nem azt jelenti, hogy konkrétan, számszerűen meghatározzák a kamatfeltételeket, hanem hogy azt az eljárást rögzítik, mely meghatározza a későbbi kamatozást. (Például szólhat úgy a feltétel, hogy a kötvény kamatát félévente határozzák meg oly módon, hogy a következő időszakra vonatkozó kamat a rövid lejáratú kincstárjegyek hozama + „X” százalékpont.) Ebbe a csoportba a változó kamatozású államkötvények és a kincstári takarékjegy tartozik.

 


B
 

Bankbetét

 

A bankbetét a legegyszerűbb rövidtávú befektetési forma arra, hogy a megtakarított – vagy a közeljövőben elkölteni szándékozott pénzünket – ideiglenesen elhelyezzük. A bankbetéthez szinte bármikor hozzáférhetünk. Fontos azonban tudni, hogy a legtöbb betéti konstrukciónál a lejárat előtti pénzfelvétel esetén a bank egyáltalán nem, vagy csak az eredeti kamatlábnál jóval alacsonyabb kamatot fizet.

 


Befektetési alap

 

A befektetési alap egy "kosár", melybe számos befektető helyezi el a pénzét: a háztartások megtakarításainak, illetve a vállalatok átmenetileg a termelésbe be nem vont pénzeszközeinek összegyűjtésére és befektetésére szakosodott pénzügyi közvetítő.

A befektetési alap a befektetők közös tulajdonában lévő vagyontömeg, melyet az alapkezelő (általában bankok vagy biztosítók közreműködésével) hoz létre, és folyamatosan kezel. Az egyes befektetők részesedését ebből a közös vagyontömegből a befektetési jegyek testesítik meg, melyeket az alapkezelő a befektetési jegyek vásárlói számára értékesít. A közös vagyontömegből egy adott napon az egy befektetési jegyre jutó hányadot az egy jegyre jutó nettó eszközérték, vagyis a befektetési jegy árfolyama mutatja meg.

Az alapban lévő pénzből az alapkezelő kiválasztott nemzetközi és hazai értékpapírokat és/vagy egyéb alapok befektetési jegyeit vásárolja meg. Ezek egy részét bizonyos időtartamra leköti és kamatnyereséget szerez, más részét jobb árfolyamon eladja és ezzel hozamot termel. Így nő magának az alapnak az árfolyama – és ezzel a befektetők tőkéje is. Az alap összértékét befektetési jegyekben is meghatározzák. A befektető ezen jegyek felhalmozásával és az árfolyamuk növekedése által gyarapítja a tőkéjét.

 


Befektető-védelmi Alap - BEVA

 

A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a törvény rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

 


Betétbiztosítás- OBA védelem

 

Ha egy hitelintézet fizetésképtelensége miatt, az ott lévő bankbetét nem vehető fel, akkor az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) 20 munkanapon belül az ügyfél részére kártalanítást fizet. A kártalanítás betétesenként és egy hitelintézetre összevontan legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg. Bizonyos kivételes esetekben a kifizetés felső értékhatára további legfeljebb 50 000 euróval növekedhet.

 

A hazai betétbiztosítás működésének lényege az alábbi három pontban foglalható össze:

 • A hitelintézetek fizetésképtelensége esetén, az OBA kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után magán és jogi személyeknek egyaránt.

 • A kifizetés maximum százezer euróban betétesenként (melyet az OBA forintban fizeti ki).

 • A biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes. Tehát, ha egy betétes több bankban helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik 100 ezer euróig.

 

Részletek >>

 

Tudjon meg többet! - Tovább a regisztrációhoz >> 

Biztosítással kombinált befektetetés

 

Az életbiztosítással kombinált befektetés, vagyis hivatalos nevén Unit Linked  (UL) életbiztosítás korunk egyik, ha nem a legnépszerűbb megtakarítási formája. Fejlődnek a pénzpiacon elérhető megtakarítási formák is, így a Biztosítók ma már nem csak biztosítással, hanem befektetésekkel is foglalkoznak.

Mivel a Bankok nem kínálnak számunkra olyan közép- és hosszú távú konstrukciókat, amelyekkel fel tudunk készülni hosszútávú céljaink elérésére, így jó megoldást kínálnak  számunkra  a biztosítói környezetben elérhető befektetési alapok.

A befektetési alapok kockázata nem olyan magas, mint  egy sima részvénynek, így ezek megfelelően diverzifikált (kockázatot megosztó) befektetési lehetőségek. Ráadásul magunknak állíthatunk össze befektetési portfóliót, vagyis megválasztjuk, hogy milyen kockázati szint komfortos számunkra és ahhoz milyen hozamot  érhetünk el nagy valószínűséggel. A biztosítási jogviszonyból adódóan pedig igényeinknek megfelelően választhatunk eltérő szintű biztosítási védelmek közül, melyet egyéni/családi igényeink szerint tudunk kialakítani. 

 


C
 


D

 

Devizabetét

 

Megtakarításunkat forint helyett devizabetétben is elhelyezhetjük. Ebben az esetben a betétet valamely külföldi fizetőeszközben, devizában tartja nyilván a bank.
Devizabetétek esetén az adott devizanem forinthoz viszonyított árfolyamváltozásával is számolnunk kell. A forint árfolyamának változása a kamattól függetlenül, önmagában is okozhat veszteséget vagy nyereséget. Ha például euró betétünk van, és az euró a forinttal szemben 10 %-ot erősödik (300 Ft/euróról, 330 Ft/euróra), ez azt jelenti számunkra, hogy a betét forintban felvehető összege is 10%-kal több lesz, azaz minden egyes eurón a kamaton felül +30 Ft-ot nyertünk. A forint erősödése ugyanakkor éppen fordítva, csökkenti nyereségünket.

 


Diszkont értékpapír

 

Fő jellemzője, hogy nem kamatot fizetnek, hanem névértékük alatt (pl. 95%-on) vásárolhatók meg és lejáratkor a névértéket (100%)  fizetik ki. A kettő közötti különbség a befektető nyeresége. Leggyakoribb hazai példa a Diszkont Kincstárjegy, de hosszabb lejáratú kötvények is kerülhetnek ilyen módon kibocsátásra.  Ezeket kamatszelvény nélküli kötvénynek, vagy más néven zéró-kupon kötvénynek nevezik.

A Diszkont Kincstárjegy 3 és 12 hónapos futamidejű, nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkont áron kerül kibocsátásra 10.000,- Ft-os alapcímletben. A névérték kifizetése lejáratkor, egy összegben esedékes, mely az árfolyam-nyereségadó levonását követően kerül kifizetésre. A hozam összege a névérték és a vételár között különbség.

 


E

 

Egészségpénztári számla

 

Az egészségpénztári megtakarítás olyan speciális öngondoskodási forma, amely lehetővé teszi, hogy idejében fel tudjunk készülni a váratlanul kelentkező egészségügyi kiadások fedezésére, illetve az egészségünk megőrzése érdekében igénybe vett szolgáltatásokra.

 

A pénztárba való belépés önkéntes. Havonta rendszeres tagdíj fizetendő, melynek minimáélis értékét az adott pénztár határozza meg. A befizetett összeg az egészség megőrzését támogató szolgáltatásokra, termékekre költhető el. Egyes pénztárak külön kártyát bocsájtanak ki, mellyel a szolgáltatások kényelmesebben vehetőek igénybe.

 

Az egyéni befizetések 20%-át, de max. évi 150 ezer forintot visszaigényelhetünk befizetett adónkból, de ez a kedvezmény együttesen értendő az Önkéntes Nyugdíjpénztárba befizetett összeg után érvényesíthető adójóváírással.

 

A munkáltató is fizetheti juttatást a számlára, de erre az összegre nem jár adójóváírás.

 


Egységes Betététi Kamatmutató (EBKM)

 

A kamatokat a bankok nem egységes módon határozzák meg.  Az eltérések egyik legjellemzőbb forrása, hogy egyes bankok 360 napos bázison határozzák meg a kamatot, míg más bankok 365 napos bázison. Azonos meghirdetett kamatszint mellett eltérő pénzösszeget eredményezhet pl. az is, hogy (A) Bank havi szinten tőkésíti a kamatokat (azaz a második hónapban már az első hónapban megkeresett kamatunk is kamatozik), míg ezzel szemben (B) Bank csak az év végén tőkésíti a kamatot.

Az EBKM – egységes betéti kamatmutató – legfontosabb célja az egyes banki betét ajánlatok összehasonlíthatóságának megteremtése, aminek segítségével minden ajánlatot azonos alapra helyezve össze tudjuk hasonlítani azokat.

 


Egyszerű kamatozás

 

A kamat összegét nem adják hozzá a betéthez, azaz nem tőkésítik. Ezért esedékességkor célszerű a kamatot felvenni.


Értékpapírszámla

 

Ahhoz, hogy befektetési alapot vegyek, kell rendelkeznem egy értékpapír számlával is (azaz bankszámlára nem helyezhető el értékpapír). Ez olyan, mint egy bankszámla, csak pénz helyett értékpapírokat tartanak rajta nyílván. Befektetési alapok mellett tarthatunk rajta részvényt, kötvényt, illetve más pénzügyi terméket. Fontos megjegyezni, hogy az értékpapír számlákon nem lehet minden banki műveletet elvégezni: csak értékpapírokat lehet adni, venni, esetleg transzferálni egy másik értékpapír számlára (ami a folyószámlás utalásnak felel meg.) Készpénzforgalom sem bonyolódhat ezen a számlán. Ahhoz külön ügyfélszámlával kell rendelkeznünk. Ezeket a számlákat vagy bank, vagy befektetési szolgáltató (brókercég) vezeti, havi vagy negyedéves (ritkábban éves) díj ellenében.
 

F
 

Futamidő

 

Bank esetében - a futamidő alatt azt az időszakot értjük, ameddig a kamatokért cserébe nem nyúlunk a pénzünkhöz. A futamidő hossza forint betétek esetén jellemzően befolyásolja az elérhető kamatot, minél hosszabb a futamidő, annál magasabb a kamat.

Biztosító esetében -

 


Find Best Care egészségbiztosítás:

 

Kritikus betegségek diagnosztizálásának esetén felkutatja a világon az elérhető leghatékonyabb kezelési lehetőséget, mely magába foglalja a gyógyitó intézményt és a kezelést nyújtó specialistát.

Kiegészítő szolgáltatás ehhez az un. Második Orvosi Szakvélemény, mellyel bármely orvosi diagnozisunk ellenőrizhető, azaz megerősítést nyerhetünk, vagy esetleg felülvizsgálatra késztethet (a Best Doctors hálózat statisztikája szerint az elsődlegesen kapott diagnozisok 34%-a téves).

A Best Doctors hálózat a legnagyobb szolgáltató a világon, melyet1989-ben alapítottak, így 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi egészségügyi ellátás szervezésének területén. Több mint 40 országban, több mint 30 millió ügyfél vette már igénybe a  szolgáltatásokat.

Ez egy egy olyan egészségbiztosítás, amely meghatározott súlyos betegségek – amelyek esetén a drága vagy speciális kezelések költségeit a legtöbb biztosítás nem megfelelően fedezi – bekövetkezésekor a gyógykezelés költségeit téríti. Nem összegbiztosítás, hanem olyan szolgáltatás-finanszírozó biztosítás, amely a gyógykezelés költségeit, továbbá a kapcsolódó utazási és szállásköltségeket fedezi legfeljebb 2 * 1 000 000 Euro értékben.

 


Fix kamatozás

 

A kamat mértéke a lekötés időtartama alatt nem változik, azaz a kamat a lekötött összeg egy előre meghatározott százaléka.

 


G
 


H
 

Határidős betét

 

A bank csak bizonyos lekötési idő után fizet kamatot. A határidős betétekre ígért kamat magasabb a látra szóló betétekénél, mivel a bank arra számít, hogy a határidő előtt nem vesszük fel a pénzt, és addig a bank is befekteti azt. Ha mégis a lejárat előtt szeretnénk kivenni a pénzt, kamatveszteséggel kell számolnunk, azaz az addig lekötött betétre vagy egyáltalán nem kapunk kamatot, vagy csak az eredetihez képest alacsonyabb kamatot írnak jóvá.

 


I

 

Indexálás


A szerződésben rögzített értékkövetés, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg minden évforduló alkalmával meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés egyéb feltételeinek módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól és  hivatalos mutatóktól (pl. KSH) függ.

Az indexálás lehetősége egyes esetekben választható elem, többnyire azonban a szerződés  kötelező része, mely esetben az előírt minimális mérték automatikusan érvényesítésre kerül.

 


J

 

Járadék


Rendszeresen - többnyire havonta - esedékessé váló szolgáltatás, amelyet a járadékra jogosító körülmények fennállásáig, vagy élethossziglan folyósítanak. A biztosító által folyósított járadék lehet járadékopción alapuló vagy jövedelempótló.

 


Járadékopció


Egyes életbiztosításoknál esetében alkalmazott kikötés, amely szerint a biztosított vagy a kedvezményezett az esedékessé váló egyszeri biztosítási összeg helyett élethossziglan, vagy meghatározott időtartamon át rendszeres járadékra jogosult.

 


K

 

Kamat

 

Egyszerű példával élve:  odaadom a pénzem a banknak, aki használja azt, így fizet érte nekem ’használati díjat’, ez a kamat. A kamatokat a bankok nem egységes módon fejezik ki (és jellemzően 360 napra határozzák meg), így az összehasonlíthatóság érdekében megszületett az  EBKM (egységes betéti kamatmutató).

 


Kamatos kamat

 

Amikor lekötött pénzünk esetében kamatot kapunk a már jóváírt kamatra is, vagyis a kamatot tőkésítik,  így a továbbiakban a megnövelt összeg kamatozik tivább. Kamatos kamatot úgy tudunk elérni, ha a bank  betétünk esetében a lekötött futamidő alatt többször is kamatot ír jóvá a betét összegéhez.

 


Kamatozó kincstárjegy

 

A Kamatozó Kincstárjegy 1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Kamatozó Kincstárjegyek utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%. A Kamatozó Kincstárjegyen elért kamatjövedelem mentes az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól.

A Kamatozó Kincstárjegy által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

 


Kincstári takarékjegy

 

A Kincstári Takarékjegy 1, illetve 2 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10, 50, 100, 500 ezer és 1 millió forintos címletekben előállításra kerülő fix, lépcsős kamatozású állampapír. A Kincstári Takarékjegy által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A Kincstári Takarékjegy által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján, a kamatadó levonását követően kapja kézhez az ügyfél. A Kincstári Takarékjegy utáni kamatbevétel adóköteles, az adó mértéke jelenleg 15%.

 


L
 

Lakástakarék Pénztár (LTP)

 

A lakástakarék – rövidebb nevén LTP – egy megtakarítási lehetőség, amit elsősorban lakásvásárlásra, felújításra, bővítésre vagy átalakításra használhatunk fel. A havi rendszeres befizetésekhez nem csak banki kamatot kapunk, de az állam is hozzáteszi a befizetett összeg 30%-át pluszban, maximun 72 000 Ft-ot évente. Amikor lejár a megtakarítási időszak, a befizetett összeg, az állami támogatás és a kamatok mellé akár hitelt is felvehetünk kedvező kamatok mellett.
 
A lakástakarék szolgáltatás az állami támogatás miatt szigorúan szabályozott, így kötöttségekkel is szembesülünk. Jelenleg öt futamidő közül lehet választani, ahol a legrövidebb befizetési idő 4 év, míg a leghosszabb 10 év. Négy fő szolgáltatórendelkezik lakástakarék megtakarítási programmal: Aegon Lakástakarék, Erste Lakástakarék, Fundamenta Lakáskassza és OTP Lakástakarék. Előfordulhat, hogy más banknál is felajánlanak számunkra lakástakarékot; ilyenkor a három szolgáltató közül az egyikkel fogunk végső soron szerződni.
 
A havi megtakarítás segít a takarékoskodásban és hosszabb idő alatt nagyobb összeget is fel tudunk halmozni. A lakástakaréknál a legkisebb havi összeg, amit félre kell tennünk 1 250 forint, míg a legnagyobb, amire állami támogatást kaphatunk, 20 000 forint.
 
Mire használhatom fel:
 • Lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan, telek vásárlására, építésére vagy cserére,
 • lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlására,
 • bővítésre, felújításra, korszerűsítésre, helyreállításra, közműfejlesztésre vagy kialakításra, többek között:
 • fürdőszoba-felszerelésre: csaptelep, mosdó, gázbojler, kád;
 • felújításra: festés, ajtó-ablak cseréje, szúnyogháló cseréje, fűtés korszerűsítés;
 • gépesítésre: beépített klíma, beépített hűtőgép, főzőlap;
 • bútorozásra: beépített konyhabútor, gardrób, beépített szekrény;
 • lakásszövetkezetek vagy társasházi közösségek közös tulajdonában álló épületrészek felújítására vagy korszerűsítésére,
 • lakáscélú kölcsön kiváltására
 • nyaraló vásárlására viszont nem lehet felhasználni lakástakarék szerződést.

 


Látra szóló betétet

 

Pénzünk minden kötöttség nélkül bármikor betehető és felvehető. Mivel a bank csak korlátozottan tudja az így elhelyezett betétet forgatni, alacsony kamatot fizet rá.

 


Lekötés

 

Bármikor előfordulhat, hogy több pénz gyűlik össze a folyószámlánkun, mint amennyire azonnal/vagy néhány héten belül szükségünk lenne. Mivel a folyószámlán lévő pénzt elvileg bármikor elkölthetjük (ez azt jelenti, hogy „likvid”), a bank erre csak alacsony kamatot fizet. Ezért, ha előre tudjuk, hogy a bankszámlánkon lévő pénz bizonyos hányadát hosszabb–rövidebb ideig biztosan nélkülözni tudjuk, akkor érdemes azt lekötni, vagy megtakarítási számlára átvezettetni. A pénz lekötése azt jelzi a banknak, hogy lemondunk arról, hogy a pénzünket bármikor felhasználjuk ezért a lekötött betétekre a bank a bankszámla kamatánál magasabb kamatot fizet. 

 


M

 

Maradékjogok


Olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak  (visszavásárlás, díjmentesítés, stb.).

 


Megtakarítási formák

 

A lakossági ügyfelek számára számtalan, különböző típusú megtakarítási lehetőség érhető el: nyithatunk például különböző megtakarítási számlákat, vásárolhatunk befektetési és kincstárjegyet, államkötvényt, de akár részvényt is. A biztosító társaságok által nyújtott szolgáltatások egy része is működhet hosszú távú befektetésként. A megtakarítási lehetőséget kínáló intézmények között érdemes megemlíteni továbbá a lakáscélú elő-takarékosságot szolgáló lakás takarékpénztárakat, valamint a nyugdíjas évek anyagi biztonságához hozzájáruló önkéntes nyugdíjpénztárakat is. A felsorolt pénzügyi termékek és szolgáltatások előnyei és hátrányai nagyban eltérnek egymástól, ezért elengedhetetlen, hogy lehetőleg minden információt gondosan összegyűjtsünk, mielőtt döntés hozunk  vagy kérjük szakember segítségét!

 


Munkáltatói lakáscélú támogatás

 

2014 január 1-től a munkáltató adómentes lakáscélú támogatást adhat (cafeteria rendszeren belül és azon kívül is)  munkavállalójának, amennyiben az a  jogszabályi feltételeknek megfelel.

A támogatás adható a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól már felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, valamint a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez is.

Feltételeit és módját a Magyar Közlöny 50. számában közzétett 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet szabályozza.

 

Részletek >>

 

Tudjon meg többet! - Tovább a regisztrációhoz >>


N
 

Nyílt végű befektetési alap

 

A nyílt végű alap által kibocsátott befektetési jegyeket bármikor visszaválthatjuk, és bármikor újakat vásárolhatunk. A befektetési alapok hozamai a bankok betéti kamataihoz hasonlóan nyilvánosak, a gazdasági sajtóban és az interneten egyaránt hozzáférhetőek.

 


Nyugdíjbiztosítás

 

A nyugdíjbiztosítás speciális megtakarítási forma, melynek keretében a biztosító adott események bekövetkezésekor is nyújt szolgáltatást. Alap esetben a futamidő a nyugdíjjogosultság eléréséig tart. Ekkor egy összegben, járadékszolgáltatásként, vagy a kettőt kombinálva is kérhetjük a kifizetést. Egyéb szolgáltatásként kiegészíthető élet és/vagy baleset és/vagy betegség biztosítással is. Alap szolgáltatás viszont, hogy a megtakarítás kifizetésre kerül a biztosított halála vagy legalább 40 százalékos egészség károsodása esetén.

 

Ezzel a lehetőséggel élve a befizetéseink 20%-a, de évente maximum 130 ezer forint adójóváírást érvényesíthetünk. Ez a NYESZ és Önkéntes Nyugdíjpénztárra vonatkozó adójóváírási kereten kívül vehető igénybe.

 

Jellemzően két fajtájuk van: a fix (de alacsonyabb) hozamot garantáló (ún. vegyes típusú) biztosítások és a nagyobb hozam lehetőségét hordozó (ún. befektetési egységekhez kötött) biztosítások. Már megjelent az első, mindkét típus előnyét ötvöző, hibrid nyugdíjbiztosítás is.

 

Előnye, hogy számos biztosító szolgáltatásai közül választhatunk változatos feltételekkel, kiegészítő biztosítási lehetőségekkel. A díj fizetése is rendkívül rugalmas, lehetőség van a havi, negyedéves, féléves, éves rendszeres díjfizetés mellett, egyszeri rendkívüli összegeket is elhelyezni a biztosítónál. A portfolió kezelését alapkezelők végzik, azonban a megfelelő termék, illetve befektetési portfólió választásában mindenképp kérje ki szakértő véleményét! Érdemes a díjakat rendszeresen fizetni, mert a fizetési fegyelmet a biztosítók egy része 10-12% további fix bónusszal honorálja!

Költségei mérsékeltek, amelyet az MNB által adott plafon korlátoz.

 


Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ)

 

A NYESZ, típusát tekintve egy értékpapír számla, amely abban különbözik a bankbetéttől, a lekötéstől, vagy akár a nyugdíjpénztáraktól, hogy értékpapírok adás-vételére való. A számla nyitható banki hátterű vagy akár független befektetési szolgáltatónál.  Jellemzően csak azok közül a papírok közül lehet választani, amelyek a számlavezető portfóliójában szerepelnek.

 

Igénybe vehető hozzá adójóváírás, mely az éves befizetett összeg  20%-a, de maximum évente 100 ezer forint. Rendszeres befizetési kötelezettség nincs. A költségek döntő részét az értékpapírok adás-vétele után felszámított banki jutalékok alkotják. Futamideje a nyugdíjjogosultság megszerzéséig tart, vagy minimum 10 évig.  Kamatadó és EHO nem terheli, azonban amenyiben hamarabb szüntetjük meg a számlát, akkor az adójóváírást 20%-kal növelten vissza kell fizetni és ezen felül SZJA és EHO fizetési kötelezettség is keletkezik. Amenyiben a számlát  2013. január 1-jét megelőzően nyitottukaz adómentességhez elegendő a nyugdíjszolgáltatásnak minősülő felhasználás és az ezt megelőző 3. adóévben történő számlanyitás.

 

Elengedhetetlen hozzá a szakértelem, ugyanis a megoldáshoz nem jár tanácsadói szolgáltatás. Emiatt ez a megtakarítási forma leginkább azoknak ajánlott, akiknek már vannak befektetési tapasztalataik.

 


O
 

Országos Betétbiztosítási Alap -  OBA

 

Az Országos Betétbiztosítási Alap  Magyarországon a hitelintézetek betéteseinek védelmére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.  törvény által létrehozott alap.

A betétbiztosítás összege 2004. május 1-jétől 3 millió forintról 6 millió forintra nőtt. 2008. október 15-től 13 millió forintra emelkedett a kártalanítási összeghatár, amely személyenként és hitelintézetenként számítandó. Az ún. önrész megszűnik az 1 millió forint feletti betétrészre vonatkozóan. A betétbiztosítás továbbra is egyaránt vonatkozik a természetes személyekre, a jogi személyekre és a nem jogi személyekre. A betétesnek történő kártalanítás bizonyos értékhatár felett 10 % betétesi önrész figyelembe vételével történik.

 

Részletek >>

 

Tudjon meg többet! - Tovább a regisztrációhoz >>


Osztalék

 

Az osztalékhoz való jog alapján a részvénytársaság éves eredményét a tulajdonosok/részvényesek döntése alapján osztalék formájában kifizetheti a részvényeseknek. A fizetendő osztalékból a befektetők  a birtokolt részvények arányában kapnak.

 


Önkéntes-kölcsönös nyugdíjpénztár (ÖNYP)

 

A nyugdíjpénztár egy olyan önszerveződő intézmény, amely lehetőséget teremt tagjai számára, hogy nyugdíjas éveikre előtakarékoskodjanak. Az adójóváírás ennél az elő-takarékossági formánál évi maximum 150 ezer forint, amely együttesen értendő az egészségpénztári számlánál igénybe vett adójóváírással. A befizetendő minimum összegek nyugdíjpénztáranként eltérőek. Ennél a formánál nem jellemzőek a rendszeres díjfizetést "motiváló" bónuszok. A megtakarító nem szólhat bele, hogy milyen eszközökbe fektetik a pénzét, viszont eldöntheti, hogy biztonságos/konzervatív, közepes vagy dinamikus csomagba tegyék azt.

 

Futamideje nyugdíjjogosultság megszerzéséig, vagy minimum 21 évig tart. A tartam alatt először a 10. évet követően, majd ezt követően akár 3 évente a hozam adómentesen felvehető. A 10. év után megszüntethető a számla, de az addig befizetett tőkéhez adómentesen (SZJA+EHO) csak a 21. évet követően lehet hozzáférni.

Nyugdíjasként itt is választhatunk, hogy egy összegben, vagy járadékként kérjük a felhalmozott összeget.

 

Előnye, hogy a tagdíj fizetése a munkáltató által is kiegészíthető béren kívüli juttatásként. Fontos azonban, hogy erre az öszegre nem jár az adójóváírás.

 


Összeg-finanszírozó egészségbiztosítás:

 

Éves általánydíj ellenében a választott kockázatokra kötött biztosítás esetében az adott betegségek egészségkárosodás illetve balesetek bekövetkeztekor a biztosító az előre meghatározott összeget fizeti ki a biztosított részére. A biztosított a kapott összeget szabadon felhasználhatja, akár kieső jövedelme pótlására vagy gyógykezelésére is.

Igény szerint különböző tartalmú csomagok közül választhatunk.

A szolgáltatás egyéni és családi csomagban is elérhető.  A csomagok díját befolyásolja az életkor és a belépéskori egészségi állapot, így érdemes mielőbb dönnteni egy ilyen program elindítását illetően.

 

P

 

Pénzmosás


Bűncselekményből – főleg a feketegazdaságból – származó illegális pénzösszegek banki és biztosítási csatornákon való átfuttatása és “legalizálása”.

 


R
 

Részvény

 

A részvény tulajdonosi jogot megtestesítő értékpapír. Egy vállalat részvényének megvásárlásával a részvényt kibocsátó vállalat (részvénytársaság) résztulajdonosává válunk. Természetesen ez a jog a birtokolt részvényhányad mértékéig szól, azaz pl. az adott részvénytársaság részvényeinek 5 százalékának megvásárlásával az adott cég 5 százaléka tekinthető a tulajdonunknak, és eszerint érvényesíthetjük jogainkat. A részvények – a tulajdonosi érdekeltség következtében- különböző jogokat biztosítanak számunkra, melyek közül a legfontosabbak a szavazati jog (döntéshozatal), és az osztalékhoz való jog. 

 


S

 

Sávos kamatozás

 

A lekötött összegen belüli különböző összegsávokban különböző a kamat mértéke, így pl. 5 millió forint lekötésekor 3 millió forintig 4%-ot, az e feletti két millió forintra 5%-ot fizet a bank.

 


Szavatolótőke


A biztosító saját tőkéje, amely arra szolgál, hogy a biztosító akkor is eleget tudjon tenni kötelezettségeinek, ha azokra a beszedett díjak és a tartalékok nem nyújtanak fedezetet. A szavatolótőke meglétét az MNB folyamatosan ellenőrzi.

 


Z

 

Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás:

 

Éves általánydíj ellenében a szolgáltatási csomag  éves preventív - kor és nemspecifikus - szűrővizsgálatot tartamaz, továbbá általános járóbeteg ellátást és 24 órás segélyvonalat is.

Igény szerint különböző tartalmú csomagok közül választhatunk, melynek keretében a járóbeteg ellátás, a labor és diagnosztikai vizsgálatok körét saját igényeik szerint tudjuk megválasztani egészen a kórházi fekvőbeteg ellátásig.

Ebben a konstrukcióban az ellátás során a biztosító a szolgáltatóval rendezi a költségeket, az ügyfélnek semmilyen teendője nincs. 

A szolgáltatás egyéni és családi csomagban is elérhető. A csomagok díját befolyásolja az életkor és a belépéskori egészségi állapot, így érdemes mielőbb dönnteni egy ilyen program elindítását illetően.

Az alap csomag díja például 40 éves személy esetén 6-7000 forint közötti.

 


T

 

Tartós Befektetési Szerződés -TBSZ

(köznyelvben: Tartós Befektetési Számla)

 

Két fajtája létezik: Tartós Befektetési Betétszámla és Tartós Befektetési Értékpapírszámla. Előbbin lekötött betéteket, utóbbin értékpapírokat tarthatunk. Nyithatunk ilyet bankban vagy befektetési szolgáltatónál, de egy személy egy évben egy adott szolgáltatónál csak egyet indíthat. A számla megnyitásától az adott év végéig tart az ugynevezett gyűjtőév, mely időszak alatt megtakarításunkat további befizetésekkel bővíthetjük. A következő év első napjától indul a 3-5 éves  futamidő.

 • 3 éven belüli pénzkivétel esetén 16% kamatadó és 6% EHO terheli az elért nyereséget
 • 3-5 év között kedvezményes adózással juthatunk a megtakarításhoz: 10 % kamatadót kell megfizetni a nyereség után
 • 5 év után élvezhetjük teljes adómentességet.

 

Részleges pénzkivét a futamidő során a teljes számla feltörését jelenti, ami a teljes hátralévő adókedvezmények elvesztésével jár és  a számla megszűnik. Azonban a  3. lekötési év végére vonatkozóan a megtakarítás egy részét - csak ebben az időpontban és egyszeri alkalommal -  felvehetjük anélkül, hogy meg kellene szüntetnünk a számlát és a számla teljes összegére meg kellene fizetnünk az adót.

A tartam alatt a számlák  a szolgáltatók között hordozhatók. BEVA és OBA garancia vonatkozik rá.

 

U

 

UL (Unit Linked) megoldás

 

Biztosítási jogviszony alatt vezetett értékpapír számla.Egyösszegű és folyamatos díjfizetésű változata is megtalálható a piacon. Az adott biztosító által forgalmazott eszközalapok közül választhatunk a portfóliónk kialakítása során. Előnye a biztosítói intézményi garancia, mely a befektetésünk mindenkori aktuális értékének kifizetését 100%-ban garantálja.Biztosítótól és megoldástól függően elérhetők garanciát adó (tőke-, árfolyamvédelem) eszközalapok is, melyek jelentősen csökkentik az árfolyamkockázatot.

 

Előnyei:

 • Adókedvezmények: Egyösszegű megoldás esetében az indulástól számított 3 év eltelte után már kedvezményes adó terheli csak a hozamot, míg 5 év elteltével  teljes adómentességet élvez. Részkifizetés esetén a számlán maradó összegre vonatkozóan továbbra is érvényben marad az adókedvezmény.
 • Polgári peres eljárás alá nem vonható., vagyis védett befektetési formáról beszélünk.
 • A biztosított halála esetén nem része a hagyatéki eljárásnak, így a megjelölt kedvezményezett eljárás nélkül, illetékmentesen azonal hozzáfér a befektetés által képviselt összeghez.

 


V

 

Változó kamatozás

 

A kamat mértéke a lekötés időtartama alatt – valamilyen előre rögzített szabály szerint - változhat.

 


Z

 

Zárt végű befektetési alap

 

Zárt végű alapok esetében visszaváltásra csak a futamidő lejártával, az alap megszüntetésével kerülhet sor, ezt megelőzően a tőzsdén keresztüli értékesítésre az aktuális árfolyamon van lehetőségünk. A befektetési alapok hozamai a bankok betéti kamataihoz hasonlóan nyilvánosak, a gazdasági sajtóban és az interneten egyaránt hozzáférhetőek.